BACK
 
बातमी:
  Advertisement for Doctors on Contract Basis   ५० वा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह २०२१   BEST is inviting bids for empanelment of agencies for design, supply, installation, testing & commissioning of Rooftop Solar system in residential premises lying under BEST’s licensed area. Tender No. DMM(SB)/11/TCU/68949/2020-21/Advt. is published on 19.10.2020 on e-tender web portal viz.mahatenders.gov.in   बिलिंग सायकलमधील मागणी करार(Contract demand) संदर्भातील बदला विषयी मा.आयोगाचे सराव मार्गदर्शन दिनांक.२१.०५.२०२०   बिलिंग सायकलमधील मागणी करार(Contract demand) संदर्भातील बदला विषयी मा.आयोगाचे सराव मार्गदर्शन दिनांक.२१.०५.२०२०   करोना विषाणू साथीचा रोग ( कोविड १९) याच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक संपर्क कमीत कमी करण्यासाठी उपाय : मा. आयोगाचा सराव निर्देश   प्रसिध्दी पत्रक व सुधारित वीजदार( वित्तीय वर्ष 2020- 21) English  Marathi    भ्रष्टाचारासंबंधी किंवा लाच मागणाऱ्या लोक सेवका बाबत तक्रार करण्याबद्दल सूचना