ymHm spv

   ऑनलाईन पास नोंदणी
   ऑनलाईन पास नूतनीकरण
   स्मार्ट कार्ड स्थिती तपासा
   mg vCb Hmtv mgk
   रोख पैसा न देता केलेला व्यवहार प्रवास तपशील तपासा

 

Jrpsk kWs

cP fJgl skbs HѴv cr ksCl fkCѮ JrpkWJj HѴv kj kls ?

vJrv fJgl psCr

fJgl HgjJѮr vJrv psCr fcUCyyl cflr DfC kѳ&HOlr HѴHl kjCs. JrpiѴk vJrv fJgl psCrkfjl ciCr HѴH$Ѯs fHѴb k{t kls DfC cOcltv mj Dp& km mj kjJ DfC ksCl fkCr mj kjJ yylѮr mbHtC& cflr HѴHl kj kls.

Dp&

HgjJѮ Dr J la / j JsUH$k

उपक्रम पत्र ऊर्जा पुरवठा अर्ज सह सोबत जोडली करणे

साहित्य चाचणी सुविधा

NABL व्याप्ती अंतर्गत साहित्य चाचणी सुविधा
साहित्य चाचणीसाठी आणि मानके विभागात उपलब्ध चाचणीसाठी सुविधा
आमच्या बद्दल
अधिस्वीकृती / प्रमाणपत्र
मुख्य कसोटी सुविधा
आमच्याशी संपर्क साधा